Ventilation

Maximera inomhusklimatet

Maximera inomhusklimatet

Frånluftsventilation med takfläkt

Luftkvalitet

För att få ett behagligt inomhusklimat är det viktigt att Er ventilationsanläggning fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det vill säga att man tillför huset uteluft och bortför fukt samt smutsig luft.

Fukt

För att undvika fuktskador pga. dålig ventilation i hus med centralfläkt är det viktigt att uteluftsdon är öppna så att uteluft kan tillföras och att fukten kan ventileras bort. Det är också viktigt att anläggningen fungerar på ett tillfredsställande sätt så att en god luftkvalitet och driftsekonomi erhålls.

Arbetets utförande

Vi rensar samtliga försmutsade kanaldelar med roterande borstar och samlar upp alla föroreningar i vår "dammfälla". Dessutom rengörs fläktar och don.

Från- och Tilluftssystem med värmeväxlare

Luftkvalitet

För att få ett behagligt inomhusklimat är det viktigt att Er ventilationsanläggning fungerar på ett tillfredsställande sätt. Det vill säga att man tillför huset ren luft och bortför fukt och smutsig luft samt att man tillför lagom varm luft.

Driftsekonomi

För att få en så god driftsekonomi som möjligt är det viktigt att anläggningens skötsel inte eftersätts. Skötseln av anläggningen syftar till att förebygga att kostnaden för reparationer och drift blir så låg som möjligt samt att prestandan skall kunna bibehållas.

Det är också viktigt att filter och värmeväxlare hålls rena så att värmeåtervinningen blir så hög som möjligt och att anläggningen får en så lång livslängd som möjligt med en god driftsekonomi som följd.

SÅ KAN DU SJÄLV UNDERSÖKA DIN VENTILATION
Om det tar längre tid än 15 min för imman att försvinna ifrån badrumsspegeln är ventilationen otillräcklig.
Sätt ett toapapper mot frånluftsdonet ex. i badrummet, om det sugs fast så fungerar donet.

Arbetets utförande
Vi rensar samtliga försmutsade kanaldelar med roterande borstar och samlar upp alla föroreningar i vår "dammfälla". Dessutom rengörs fläktar, don värmeväxlare samt aggregat.

Kontakta oss för mer information om fasta priser och anbud.

Brand i spisfläkt.

Brand i spisfläkt.

Försmutsad takfläkt.

Försmutsad takfläkt.

Vet du vad som finns i dammet?

Vet du vad som finns i dammet?

Badrumsventilation efter rengöring.

Badrumsventilation efter rengöring.

Badrumsventilation innan rengöring.

Badrumsventilation innan rengöring.