Installationsråd

Här kan du hämta installationsbeskrivningar i PDF-format. För att kunna öppna filerna kan du behöva Acrobat Reader.

Avstånd till brännbart material - tegelrökkanal

Avstånd till brännbart material

Eldstadsplaner

Konstruktion stålskorsten schakt

Rökkanal höjd

  • Skorstenar för eldstäder med en effekt upp till 60kw bör dels mynna över nock, dels 1,0 meter över tacktäckningen. vid val av skorstenshöjd bör hänsyn tas till brandfara, funktion och sanitära olägenheter. Ring för info.

Konstruktion imkanal

Anvisning för takskyddsinstallation